Profeten(S) sade: ”Den som har kyska blickar kommer att ha goda egenskaper.” [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 22]