Imam Sadiq(A) sade: "Jag försäkrar att den som är sparsam aldrig blir fattig." [Bihar al-Anwar, vol. 71, s. 346]