Imam Baqir(A) sade: ”Den snaraste belöningen som man får för en god gärning (a’mal) kommer av att upprätthålla och hedra blodsbandet.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 224]