Imam Ali(A) sade: ”Den kloka människan förlitar sig på sitt yrke och sina ansträngningar medan den dumma människan förlitar sig på sina drömmar och önskningar.” [Qurrar al-hekam, s. 43]