Imam Kadhim(A) sade: "Den här världen (donya) är som havets vatten. Hur mycket en törstig person än dricker från det, så ökar hans törst så mycket att vattnet dödar honom till slut." [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 311]