Profeten(S) sade: ”Det ynkligaste av hem, är de där verser ur Koranen inte kan påvisas.” [Mostadrak, vol. 1, s. 294]