Profeten(S) sade: "De visaste av människor är de som handskas med tolerans (sabr) gentemot andra människor." [Nahj ol-Fasaha, nr 358]