Imam Sadiq(A) sade: ”Det finns människor som läser Koranen, men under tiden de gör detta förbannar Koranen dem; eftersom deras handlande inte motsvarar vad de läser.” [Jame al-Akhbar, s. 56]