Profeten(S) sade: ”Att läsa Koranen är den bästa av dyrkan (ebadah).” [Wasael al-Shia, vol. 2, s. 843]