Category Archives: Giftermål

Khadijah(A) och alla muslimer

Alla historiker berättar att Khadijah(A) var den första kvinnan som trodde på Islam och omfamnade värvet som Allah(SWT) hade ålagt sin slav och budbärare Mohammad(S). Ali(A), Amir al-mo’menin, de troendes Mästare har sagt: ”… det var inget hus som samlades kring Islam, annat än Allahs(SWT) budbärares hus, alltså Mohammad(S), Khadijah(A) och den tredje av dem […]

Giftermålet med Khadijah(HA)

Khadijah(A) var en rik och inflytelserik 40 årig kvinna i Mecka. Hon hade varit gift två gånger förut och båda hennes män hade dött. Hon hade hög moral och var väldigt generös. Hennes hem var ett centrum av hopp för stadens fattiga och hemlösa, speciellt unga flickor som blivit förkastade av sina familjer då döttrar […]