Category Archives: Korta fördoldheten

Den korta Fördoldheten – representanter

De korta fördoldheten utgör det första steget i den väntade Frälsarens(AJ) Imamat (islamiskt ledarskap) som var ämnad att hålla honom fysiskt sett frånvarande från allmänheten, från allra första början av hans Imamat, trots att han fortsatte vara intellektuellt aktiv i händelserna som skedde runtomkring honom. Hade den [långa] fördoldheten kommit plötsligt skulle det ha varit […]

Den Mindre och Större Fördoldheten

Dr. Jalali: Vad är innebörden av den mindre och fullständiga fördoldheten? [1] Mr Hoshyar: Det innebär att den tolfte Imamen(AJ) var dold för allmänheten vid två olika tillfällen. Den första perioden sträcker sig från tiden för hans födelse, år 255(868 e.Kr.) eller 256(869) e.H., eller från tidpunkten av Imam Askaris(A) död år 260 e.H. (873 […]

Böckerna om ämnet Fördoldhet innan de tolfte Imamens(AJ) födsel

Historien om Imam Mahdi(AJ) och den tolfte Imamens fördoldhet bekräftades av Profeten(S), Imam Ali(A) och resten av Imamerna(A) från Islams allra första dagar. Det var allmänt känt bland de tidiga följeslagarna i den mån att några lärda och hadith-återberättare, inklusive Imamens närmaste följeslagare, hade skrivit böcker om ämnet långt innan den tolfte Imamen(AJ) eller hans […]

När började historien om den Mindre Fördoldheten?

Dr. Fahimi: Jag har hört att eftersom Imam Askari(A) dog utan att efterlämna en son, har vissa opportunister, såsom Uthman ibn Sa’d, hopdiktat Imam Mahdis(AJ) fördoldhet för att bevara deras egen ställning i samhället. Mr Hoshyar: Profeten(S) och Imamerna(A) hade långt tidigare informerat människorna om Imam Mahdis(AJ) annalkande fördoldhet. Profeten(S) har till exempel sagt: ”Jag […]