Imam Ali(A) sade: "Låt inte det bristande antalet på sanningens väg injaga fruktan hos er." [Bihar al-Anwar, vol.2, s.266]