Imam Ali(A) sade: "Den dåraktigaste personen är den som betraktar sig själv vara den klokaste!" [Fehrest Qorar, s.83]