Profeten(S) sade: ”Belys era hem med ljuset av koranläsning.” [Wasael al-Shia, vol.4, s. 850]