Imam Baqir(A) sade: ”Att le åt en broder i tron är en god handling.” [Safinat ul-Bihar, vol. 1, s. 613]