Imam Baqir(A) sade: ”Ingen synd är värre än att dricka alkoholhaltiga drycker (al-khamr).” [Al-Kafi, vol. 6, s. 403]