Imam Baqir(A) sade: ”Att behandla folket charmfullt är grunden för välbefinnandet.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 183]