Imam Kadhim(A) sade: ”Det finns sannerligen visdom bakom allt som dina ögon ser.” [Bihar al-Anwar, vol. 78, sid. 319]