Umm kulthum(A)
 
Namn: Umm kulthum(A)
Födelse: 6 e.H. i Medina
Far: Imam Ali(A)
Mor: Fatima Zahra(A)
Syskon: Imam Hassan(A), Imam Hossein(A) och Seyyeda Zaynab(A)
Bortgång: Den 61 e.H. i Medina, 4 månader och 10 dagar efter Imam Hosseins(A) martyrskap.
Egenskaper: Umm Kulthum(A) var en förebild för kvinnorna under hennes(A) tidsperiod. Hon(A) var en from, Gudsfruktig, kysk och tålmodig person med hög moral. Hon var rättvis i alla situationer och hade väldigt goda kunskaper inom islam.
 
Livets händelseförlopp
 
Umm Kulthum(A) fick samma uppfostran som sina övriga syskonen av sina föräldrar. Hon(A) var gift med Aun som var son till Ja’far Tayyar(A), Aun lämnade denna jord år 17 e.H.
 
Hon(A) var med sin älskade broder, Imam Hossein(A) och fick uppleva de hemska tragedier som drabbade hennes(A) familjemedlemmar i Karbala. När Imam Hossein(A) skulle ut i slagfältet, kom han till Umm Kulthums(A) tält och bad henne, att de kvarlevande familjemedlemmarna skulle ta hand om varandra innan han lämnade dem.