I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn


  Att vara inom Islam innebär inte att man endast skall be eller fasta utan det måste finnas ett band till Allah och Hans vänner, inte endast om dogmatisk ritual. Även konceptet med Karbala kan bli till en kulturell ritual om den inte förstås korrekt, vilket gör att den är en måltavla för många angrepp av de som inte riktigt förstått Karbalas budskap. Islam kom för att ta bort tomma ritualer och dess dogmatiska principer. Allahs skickande av vår älskade Profet Mohammad(S), som verkligen var en nåd till hela universum, strömmar ur Hans oändliga barmhärtighet som även syns genom Hans uppenbarelser. Med Karbala.se strävar vi efter att ge en korrekt förståelse av Karbala och förklara dess budskap genom olika perspektiv och infallsvinklar; i både praktiska, andliga och mystiska såväl som rationella termer – och i olika former såsom text, bild, video och ljud – så att det kan vara till nytta för och förstås av alla som är öppensinnade och verkligen vill lära sig. Vi vill förklara varför striden i Karbala inte handlade om världsliga mål, och medan vi uppskattar att detta har gjorts om och om igen av stora Ulema, så behöver vi förklara det en gång till. Vi vill förklara den andliga och socio-politiska aspekterna i denna strid, logiken bakom att ta hushållets(A) kvinnor med sig, och den rollen som Sayyedah Sukayna Bint al-Hossein(A) och Sayyedah Zaynab al-Kubra(A) och de andra kvinnorna hade i Karbala. Vi har tänkt mycket på detta projekt och försökt översätta några av de utmärkta föreläsningarna och artiklar som vi har. Utöver detta har vi även gjort något som inte har gjorts tidigare, något som vi tror kommer bli väldigt värdefullt för många av våra konvertiter såväl som syskon som är uppväxta i Sverige och inte behärskar sitt modersmål fullt ut, speciellt de som lever isolerade från ett gott Shia samfund: vi har valt att ha ömaddahi och aza (sorgevisor) på engelska och svenska, i form av bl.a. ljud och undertextad video. Hela händelsen i Karbala är ett globalt och evigt eko och en del av Allahs oändliga Barmhärtighet. Vi vill återuppväcka Karbalas själ, själen från “Hayhaat Min adh-Dhillah”, motståndets själ, kärlekens själ som är ren och komplett. Den själ som i mötet med de nästintill omöjliga oddsen, tar Allahs namn, och reser det till den högsta platsen. Medan vi skriver detta till er våra älskade syskon kan vi i våra tankar se bilden av hur vår Mästare Aba Abdillah al-Hosseins(A) sargade huvud reciterar Koranen från toppen av spjutet, såsom flertalet återberättare vittnar till. Detta är vad Karbala är om, detta är kraften i Karbala, detta är styrkan i Karbala, en djup och mäktig kärlek till Allah, som inte sviktar oavsett vad fienden säger; Karbala är tafseer av hela Koranen, och sannerligen kan det ses så. Karbala är versen i Koranen, där Allah säger: ”Det är Han som har skickat Hans sändebud med Vägledning och Sanningens ideologi, att det kommer råda över alla andra ideologier, oavsett vad polyteisterna säger.” Subhan Allah, bara över bilden av vår Mästares(A) huvud reciterande Koranen, Ya Aba Abdillah(A)!! Vi behöver koppla händelsen i Karbala med vår nuvarande Imam, Imam al-Hujjat ibn al-Hasan al-Askari(AJ), må våra själar offras för honom, så att vi kan berätta för världen om honom(AJ), så att de kan börja älska honom(AJ) och genom hans(AJ) kärlek, så börjar de älska Allah, och därmed uppnå perfektion. Vi vill förklara att Hossein(A) var förkroppsligandet av Tawheed, Adalah, Nubuwwah, Imamah och Qiyamah, men vi vill göra det på ett sätt som det aldrig förr har gjorts. Historiskt har händelsen i Karbala romantiserats, den har fått en nästan overklig känsla (detta var åtminstone vår reaktion när vi var barn). Vi vill föra det till en närmare nivå för alla, så att de inser att Karbala inträffar varje ögonblick i våra hjärtan, där vi förförs av Allahs fiender inom oss själva och i yttre saker, och vi gör motstånd. Vi vill förklara exemplet av Hurr ibn Yazid ar-Riyahi(A), befälhavaren för de trupper som var emot Aba Abdillah(A), som faktiskt stoppade Aba Abdillahs(A) mars vid Karbala och förhindrade Imam Hossein(A) från att slå läger nära Eufrat floden. Vi vill förklara Hurrs budskap, när han fastnade Ashura natten, mellan himmel och helvete, där hans nästa handling skulle avgöra om han var bland de Vägledda eller bland Förlorarna, och genom Allahs Barmhärtighet valde han Kärlekens väg, och gick till Aba Abdillah(A) och bad om ursäkt för sina handlingar, och han var den första som blev Martyr på Ashuras ödesdigra dag. Vi vill föra hem det till människorna, få de att inse det på deras personliga nivå, personifiera det, få de att känna att de är en av Aba Abdillahs(A) kompanjoner. Sannerligen finns det ett exempel och en förebild bland Karbalas 72 martyrer som kommer att vädja till varje person. Vi vill kultivera relationen mellan dessa förebilder och oss själva och människorna, och på den vägen insha Allah, kan vi bygga en väg för människorna att lära sig Älska Allah och Hans Awliyaah (Vänner), på samma sätt som det varit tänkt att de skall älskas, och att föra de bort från dogmatiska galenskaper. Vi vill förklara bönens position, Salat/Namaz, och dess betydelse som det har getts på det mest kraftfulla sätt av Aba Abdillah(A) al-Hossein(A) när han bad på en Musallah (bönematta) av pilar utan att lämna sina böner. Detta är återigen kopplad till Kärleken för Allah. Det finns mycket mer som kan skrivas, och sannerligen kan sådant skrivas om Aba Abdillah(A) och händelsen på Ashura och dess eviga budskap och länken till Aba Saleh al-Mahdi al-Muntadhar(AJ), må våra själar offras för honom, men tiden är knapp och pennan har blivit svag, så låt oss alla fylla våra koppar med Kärlek för Allah, överfylla det med de ord som strömmar från Hans kärlek, så att vi kan bli värda gruset under hovarna på Allahs Awilyahs(A) hästar.