Hossein(A): slutet av en tragedi eller början av en revolution?

När vissa säsonger av dyrkande passerar, liksom månaden Ramadan och Muharram, är det väldigt viktigt att vi återgranskar oss själva för att se vilka välsignelser vi har fått av dem. Var de lika i proportion till säsongens styrka? Har vi bevarat dessa välsignelser? Hur kan vi bäst investera dessa välsignelser efter säsongens slut? Många människor är nöjda med tillståndet de har under den tiden, utan att oroa sig för vad som kommer efter säsongen. Djävulen är ivrig att ta allt som den troende tjänat vid första möjliga tillfälle. Är vi varsamma när det gäller detta?

Imam Hosseins (A) rörelse var en metod för att handskas med sin egen själ och med andras, för att han ville ge oss en lärdom i tjänande (av Gud) under varje steg av hans välsignade rörelse. Vi ser honom skilja sig från säkerheten av den heliga Ka’ba när han såg att det skulle behaga hans Herre. Vi ser honom utsätta sin familj för fångenskap när han såg att hans Herre ville för de att vara fångna. Han utsatte sig själv för de värsta formerna av förolämpning när han såg att hans Herre ville för honom att han skulle dö. Hans syster Zaynab(A)summerade alla dessa lärdomar när hon konfronterade förtryckaren av sin tid när hon sade: jag såg inget annat än vackert. Gud valde för denna grupp av människor att dö, så de kom ut för att dö, och Gud kommer att samla er och de tillsammans för att dömas. Så vänta och se vem som kommer att vara segrande på den dagen!

Principen av dialog genom tal är den välkända metoden av förklarandet av profeternas (A) budskap, och det var detta som det refererades till då Gud den allsmäktige sade {och varje nation hade sin egen varnare}. Men ledarskapets korruption når ibland den punkt att varning och förklarande inte är tillräckligt för att sätta stopp för den värsta falskheten: fördärvet av en som korrumperar och fördärvar hela nationen genom sina handlingar – för att folket följer sina ledares religioner. Så det vore nödvändigt att etablera en rörelse utöver förklarande och dialog, en ovanlig rörelse i vilket blod offras. Denna rörelse skulle uppväcka nationen från dess djup, för att se korruptionen av ledarens själ efter att ha försummat korruptionen av ledarens handlingar! Och så Umayyadernas välde kollapsade kort efter Imam Hosseins(A) martyrskap. Hans revolution anses vara källan till alla revolutioner som uppkom genom hela nationen som inte hade skådats sen innan dödandet av martyrernas mästare(A).

Vi noterar och kan se detta år och varje år sker spridningen av Imam Hosseins majlis (sammankomst) över hela världen. Detta väcker vår känsla av hopp att det fortfarande finns ett hjärta som slår i kroppen av denna nation, ett hjärta som får sitt blod genom det rena blodet som spilldes i Karbala. Allt detta är av välsignelsen av högtydlighållandet av en av Imamerna(A) från kedjan av Profetens(S) heliga familj, så hur många fler välsignelser skulle det funnits om den sista i denna kedja skulle vara närvarande? Vi kan föreställa oss hur mycket hjärtan som törstar efter rättvisa skulle välkomna denna Imam(AJ) efter att förlorat hoppet i alla teorier som utlovat mänsklig lycka.

En av Karbalas lärdomar är förbindelsen mellan den högsta graden av kyskhet och försvarandet av religionen genom all kraft som individen erhåller. Så ser vi Zaynab(A) som efterlevde och hade hijab och blyghet utan like. Imam Ali(A) försökte även hålla hennes skugga från åsynen av utomstående genom att släcka eller minska ljusen när hon besökte sin morfars grav, den heliga Profeten(S). Emellertid då tiden kom, var hon tungan som talade i namnet av den heliga lagen även vid närvaron av sin tids Imam, Ali ibn al-Hossein as-Sajjad(A). Det finns en sägelse att islam är skyldig sin existens till Profeten Mohammad(S) men sin bevarande till Imam Hossein(A). Tag att detta är sanning, kan vi även säga att ursprunget av reformrörelsen var Imam Hossein(A), medan dess bevarande tillhör Zaynab(A).

Det finns en stor likhet mellan profeten Ibrahim(A) Guds älskade vän och Imam Hossein(A) Guds uppoffring. Gud lät människors hjärtan luta mot de båda. Det vi kan märka bland dem som samlas för minnet av Imam Hossein(A) och upprättar hans sörjande är sannerligen häpnadsväckande! På samma sätt som vi ser människor som inte följer den heliga lagen genom året lockas till att utföra Hajj (pilgrimsfärden till Mecka), ser vi samma grupp uppvisa en lojalitet till Imam Hossein(A) som inte är i proportion till deras natur. Detta visar oss att det råder gudomlig makt över deras hjärtan, och det verkar som rörelsen under dessa två säsonger av Hajj och Moharram är ett svar på profeten Ibrahims(A) bön. Anledningen att älska Profetens(S) familj i sitt martyrskaps dal är desto icke mindre än anledningen att älska profeten Ibrahims(A) familj i deras dal av ogästvänlig mark!

Vadhelst vi än har gjort under Moharrams dagar är en gudomlig lärdom under vilken Gud prövar oss i värmen av Imam Hosseins(A) kärlek. Den heliga Profeten(S) gjorde detta till en av prövningarna i sann tro. På samma gång är det ett krav mot oss, eftersom efter att vi har fått dessa gudomliga välsignelser är dömandet mot oss snabbare än om vi inte hade deltagit i dessa. Den som mottar dessa välsignelser är inte som den som inte får dem, och den som har kunskap är inte som den som är okunnig. Är det tillräckligt att komma ur denna säsong med tårar och gråt utan att skåda en viktig förändring i våra liv?

En av de viktiga lärdomarna av ’Ashora är att se upp för att komma till ett dåligt slut i våra liv. En del av Imam Alis(A) följeslagare deltog i dödandet av Imam Hossein(A). Det förekommer många liknande människor genom historien som har förbannats av Imamerna(A) och som en gång varit deras följeslagare! Vi alla måste se upp för de gömda fröna av stor korruption, särskilt i våra tro och övertygelsers område, då ett av tecknen av tidens ände är mental fördärv och korruption. Några av orsakerna till detta är begåendet av stora synder, följda av korrupta människor, tjäna vinst från det som är förbjuden, sätta den materiella världen över religionen, hitta glädje i de nyckfulla orden som djävulen sprider till sina vänner, som den heliga Koranen säger {djävularna inspirerar sina följare att tvista med er}.