Om vi ser tillbaka på historien finner vi många orättvisor runt om i världen. Eller varför inte ta en titt på hur det ser ut idag?

Dessvärre är det betydligt få som verkligen vågar ställa sig upp och vägra leva under förtryck. Alla vi vill ha rättvisa i världen men istället för att agera sitter vi med armarna i kors och väntar förgäves. Det ligger ju i människans moral att skydda rättvisan samtidigt som hon skall ställa sig emot orättvisan. Varför då inte föra kampen mot orättvisa?

Gröna bandet är en idé som växte upp i våra tankar baserad på vad några syskon i London hade gjort. Tanken med bandet är att på ett effektivt och fredligt sätt sprida Imam Hosseins(A) kamp mot orättvisa.

Genom att bära det gröna bandet visar vi med stolthet vårt stöd till Imamens(A) eviga kamp. För många är det nu känt att när man bär något band så har det ett budskap. Därför är det vanligt i samhället att man blir tillfrågad om vad färgen symboliserar. Med Gröna bandet får vi då en chans att sprida ut Imamens(A) budskap, vilket är ett av våra plikter i denna värld.

Människans själ söker ständigt och törstar evigt för sanning och rättvisa. Imam Hossein(A) var och sannerligen är rösten och personifierandet av den fria själen. I egenskap av Imam och ledare föregick han i spetsen och förenade ord med handling och levde upp till sin sägelse: ”Hellre dö med värdighet än leva i förtryck.” Hans vägran att acceptera ett liv i förtryck och uppoffra sig själv och sin familj på denna väg, förevigade hans kamp som en efterlämnad evigt lysande ledstjärna som lyser stigen mot sanning och rättvisa i varje sanningssökande hjärtas himlavalv. Med sin kamp förde Imam Hossein(A) ett budskap som ekar i tid och rum för alla människor att ta lärdom av och efterfölja.

1900-talets store frihetskämpe Gandhi sade: ”Jag har lärt mig av Imam Hossein(A), att vara förtryckt och ändå segra”; Vad har vi lärt oss?
Vad gör vi för att efterlikna Imamen(A) och fortsätta kampen i vår tid?
Vår väntade Imam Mahdi(Aj) brinner i väntan på att träda fram och fylla världen med rättvisa vid en tid då den slukats av orättvisa. Trots detta är hans tid inte kommen än; varför? Ty det är vi – hans efterföljare – som inte är beredda att ta emot honom än.

Inför den väntade Imamens återkomst krävs förberedelse och sann hängivenhet i fullföljandet av Imam Hosseins(A) påbörjade kamp. Att gå i Imamens fotspår innebär att agera med mer än ord under en kort sorgeperiod; den kräver handling! Våra handlingar skall vara i Imamernas(A) väg, dvs. vi skall vara törstiga på att enbart dricka ur den gudomliga sedeläran hos Imamerna(A). Det gäller för den som skall bära bandet att rengöra sitt hjärta och med en ren avsikt presentera Imam Hosseins(A) kamp genom sina goda moraler. Vår älskade Imam Hossein(A) visade oss vägen; nu gäller det för oss att fullfölja den!