I samband med fjolårs Gröna bandet-utställning har Den Väntades Vänner utvecklat idén med denna utställning till ett helt program, som även denna gång vänder sig till muslimer, unga som vuxna, som behärskar det svenska språket.

Ashura-programmet, som det numera kommer att kallas, är indelat i två huvudsakliga grupper där man tagit hänsyn till åldrar. Åldersgränsen för deltagande i programmet är 6 år och uppåt. Dock kommer alla inte att delta i samma program, eftersom ett specifikt program är framtaget för de lite yngre barnen.

Det program som är anpassat till de yngre består av tre stationer, medan de äldres består av fyra. Anledning till att det sker i stationer är att personerna som kommer skall ta lärdom av både sina erfarenheter och andras erfarenheter, vilket kommer att ske i etapper. Deltagarna kommer att från att börja grundligt uppleva varandras erfarenheter, till att delta i stationer där de får uppleva det som hände. På så sätt ökar man kunskaperna med hjälp av sig själva och varandra. Detta för att deltagarna även ska förstå syftet med Imam Hosseins(A) kamp, och vår plikt gentemot honom(A).

De yngres stationer är också framtagna med detta syfte, fast där kommer nivån att vara anpassad så att det inte blir för komplicerat för dem.

Kopplingen av detta evenemang med Gröna bandet är som så att man under programmet kommer att få ta del av denna utställning. Det kommer alltså att finnas möjlighet att få Gröna band. Vad gäller de yngre så kommer ett liknande koncept att finnas till hands. Där är det snarare Gröna Pannbandet som gäller, men som i huvudsak uppfyller samma syfte som Gröna bandet. För vidare information om Gröna bandet, se följande länk:

http://karbala.se/index.php/groena-bandet

Som det nämndes i början krävs det att deltagarna behärskar det svenska språket, eftersom Ashura-programmet kommer att hållas på svenska. Anledningen till detta är att det finns många muslimer i Sverige som kommer från olika kulturer och länder. Det enda språk som förenar dessa personer är det svenska språket. Förutom det så behärskar dagens ungdomar det mer än modersmålet. Därför är det viktigt att göra kunskap om Islam tillgängligt på det språk som de behärskar, det svenska språket, annars förblir de okunniga om sin religion, och kan därmed inte uttrycka sig om den för den svenska befolkningen.

Programmet kommer att finnas tillgängligt på olika församlingar. De städer som kommer att få ta del av programmet är: Stockholm, Göteborg, Borås, Örebro, Uppsala och Trollhättan. Vill du veta när vi kommer till just dig finns tiderna under denna länk:

http://www.dvv.se/gronabandet.jpg

För övriga frågor eller funderingar, kontakta Den Väntades Vänner på:

info@dvv.se

I önskan om ett återseende vid ett av församlingarna
Den Väntades Vänner