Ännu en Muharram månad, ännu ett år där vi sörjer Imam Hossein(A). Människor från alla världens hörn samlas, majalis (samlingar) hålls under samma fana, tragedin återberättas, sorgen skapas och med målet i sikte utför man sin lamentation i takt med sitt hjärtslag. Ashura i år har passerat men än behövs styrka – Arbain vi inväntar. 

Vikten av ziyarat (vördnadshälsningar som reciteras) Arbain undgår inte en som reflekterar över dess under. Imam Askari(A) berättar i en hadith (återberättelse) att ett utav de fem tecknen som kännetecknar en troende är ziyarat Arbain. Själsliga effekten av ett sådant besök till Imamen(A) och hans trogna anhängare uppfattas vara väldigt rikt och får en att fundera; varför är det så mycket betoning på ziyarat Arbain och hur skiljer den sig från ziyarat Ashura?

Ashura förbereder själen inför Arbain. Ashura börjar på hemmaplan, samlingar anordnas och man bär sin sorg som gror inombords vid hågkomsten av Ashura händelserna. Man läser ziyarat Ashura, sänder förbannelser över de som handlat orätt och man tar lärdom av vilka personer man skickar dessa mot. I själva verket förbannar man de dåliga egenskaperna som manifesterades under Ashura mot Imamen(A). I yttrandet av dessa förbannelser bör man rannsaka sig själv; har jag någon grad av dessa dåliga egenskaper inom mig själv som hindrar mig från att stå med Imamen(AJ), min wali (mästare)? I samband med detta påminner vi oss själva vad vi måste ta avstånd ifrån. Upprepandet av ziyarat Ashura rensar själen från allt ont som den måste rentvå sig från. Denna rensning stärker ens koppling till Imamen(A). Resultatet blir ett hjärta med ökad förståelse för det rättfärdiga Wilayah (styret/ledarskapet), Wilayah Ahl ul Bait(A). Varje ziyarah avsedd för Imam Hossein(A) ska läses med ett medvetet hjärta för att erhålla en positiv effekt på själen.

När man enbart reflekterar över ziyarah som läses under Arbain och Ashura kan man hitta en relation mellan dem. Beskrivningen av Imam Hossein(A) skiljer sig åt mellan åkallelserna. I ziyarat Ashura presenteras Imamen(A) med hjälp av hans släktträd, där hans tillställning visas genom hans nobla familjemedlemmar. En daglig aktiv recitation av ziyarat Ashura under 40-dagarsperiod resulterar till en själ som kretsar runt Wilayah. En själ redo att recitera ziyarat Arbain, där Imam Hossein(A) presenteras genom hans egenskaper och en presentation ämnad för hans närstående. Därmed, genom tawfiq (framgång och lycka) kan man recitera ziyarat Arbain som en nära person till Imamen och få ökad kunskap kring Imamat och Wilayah. När du känner din Imam(A), vill du med kärlek rymma till honom och stå vid honom.

Det är med ökad kännedom till Imamen(A) som man förbereder sig att offra i Allahs(SWT) väg. Arbain-resan symboliserar vårt löfte att stå på rättvisans sida. Ziyarat Arbain blir ett kännetecken för en troende då man manifesterar acceptansen av Wilayah.. En wilaiy lämnar donya (världen) bakom sig såsom det beskrivs i ziyarat Arbain. Man uppvisar att man är redo att offra allt för att stå upp med Imam Mahdi(AJ) när det är dags för zohour (återkomsten). Man bortser från alla världsliga omständigheter för att visa sin närvaro under Arbain, visa att så fort Imamen(AJ) ropar är jag redo att besvara ropet. Man fortsätter att gå till ziyarat Arbain varje år så länge man lever och tills man möter sin tids Imam(AJ). Man tar sig till den avtalade mötesplatsen, oavsett svårigheterna på vägen – lämnar den materiella världen bakom och kommer med hopp om att få förenas med sin tids Imam(AJ).

Ziyarat Ashura är alltså början av resan till att finna hem i Imamens(A) helgedom under Arbain. Ziyarat Ashura handlar om den okontrollerade sorgen som Imam Hosseins(A) martyrskap orsakar i hjärtat. Man sörjer och fördömer allt dåligt som stod i Imamens(A) väg. Man uttrycker sin vilja att stå med Imam Mahdi(AJ) och ta hämnd på de som förtryckte Imam Hossein(A). Man förbereder sig att kunna svara på Imamens(A) kallelse ”hel min nasiron yansironi” (”finns det en medhjälpare som kan hjälpa mig?”) för att under Arbain marschera till Imamen(A). 

Ziyarat Arbain medför hopp, som har väckts inom oss från Ashura, om framtiden för mänskligheten. Arbain är för oss som inte hade möjligheten att fysiskt stå vid Imam Hossein(A). Vi kan nu vittna om vårt löfte till Imamen(A) och hans söner(A). Arbain handlar om vägen till segern för Imam Mahdi(AJ). Vi har rest oss från sorgen där Ashura skakade om oss och tar nu aktiva steg mot vår tids Imam, mot haqq (sanningen). Ena ziyarah väger inte mer än den andra, utan de är ett komplement till varandra för att föra vidare Imam Hosseins(A) revolution till vår tids Imam(AJ).

Arbain lockar de människorna till sig som innerst inne har den renheten för att kunna ha acceptans för Wilayah. När man stiger in i denna heliga väg känner man att själen flyger uppåt och växer. Hjärtat vidgas och fylls med enorm kärlek i den bredd där den rymmer alla som är förälskade i Imam Hossein(A). I kärleken binds alla själar till en. Faktorer som nationalitet och bakgrund bleknar i betydelse – hjärtat älskar alla. Den önskar att öppet visa denna kärlek. Den framkallar häpnad över hur glasklar själen och hjärtat blir här, i den specifika tiden och specifika platsen. Sakta, sakta blir den lik Hossein(A). När den blivit en Hosseini sitter den inte längre still tills den förenas med Mahdi(AJ).

Lyft slöjorna mellan själen och Imamen(AJ), sörj under Ashura, fäll tårar som renar ditt hjärta och stå upp i Arbain för revolutionen som än idag är levande.