Jaber Ibn Abdullah Ansari var son till Abdullah Ibn Omar, som var bland de första som accepterade Islam innan Profetens(S) hijra från Mecka till Medina. Hans mor hette Nasibeh och var dotter till ’Aqaba Ibn ’Oda. 

Vid Profetens(S) sida

Jaber är känd för sitt nära band till Ahl al-Bait(A) – han var både en student hos Profeten(S) och en följeslagare till efterföljande Imamer, ända fram till Imam Baqirs(A) tid. Tillsammans med Profeten(S) deltog han i Badr-kriget samt ytterligare 18 krig (1), och blev 94 år gammal. Det återberättas hur Profeten(A) berättade för Jaber om mötet med Imam Baqir(A) och sade: “O Jaber, du kommer att träffa en man av min [avkomma] vars namn kommer att vara likt mitt namn, vars utseende kommer att vara likt mitt utseende, och som kommer att klyva itu kunskapen med en [fastställd] klyvning…” (2).  I en del återberättelser nämns även hur Profeten(S) anförtror Jaber(A) med att då sända en salam (fridshälsning) till Imam Baqir(A). 


Jabers ställning

Jaber tar sig en dag till Profeten(S) för att fråga om Salmans ställning. Profeten(S) svarar: “Salman är ett hav av ilm (kunskap) och ma’rifa (kännedom) som inte går att nå dess slut. Salman har kunskap om dåtiden och framtiden. Gud är fiende till den som är fiende med Salman och vän med den som är vän med Salman.” Därefter frågade Jaber om Abu Dharr, Meqdad och Amar Yasers ställning. Profeten(S) upprepade samma svar som han hade gett om Salman. Jaber sade därför: “O Profeten(S)! Jag ska gå för att berätta för dem om den goda nyheten och tala om för dem om deras stora ställning hos Gud.” När Jaber var på väg, stoppades han av Profeten(S) som sade: “Och du Jaber är också en av oss; Gud förargas när någon förargar dig och Han älskar den som älskar dig.” (3)
Jaber var väldigt lojal och pålitlig till både Profeten(S) och Ahl al-Bait(A). Denna pålitlighet hade vid flera tillfällen framhävts och bekräftats av Profeten(S). Profeten(S) tar själv Jaber på besök till Fatima Zahras(A) hem. Efter det gemensamma besöket, gjorde Jaber flera andra besök hos Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A). Han sågs vara bland de närmaste till Ahl al-Bait(A).


Vid ett tillfälle, när Imam Hossein(A) nyligen hade fötts, besökte Jaber den nobla familjen för att gratulera födelsen av Guds välsignelse. Eftersom Jaber var en pålitlig följeslagare till Profeten(S) så fick han veta en del om Ahl al-Baits(A) hemligheter. Framme hos Fatima Zahra(A) såg han att hon höll i en grön tavla. Han återberättar att han först trodde att det var en smaragd i Fatima Zahras(A) arm, men när han observerade närmare såg han att det var en tavla med vit text på. Jaber frågade då Fatima Zahra(A): “Må min mor och far offras för dig! Vad är det för tavla?” Fatima Zahra(A) svarade: “Denna tavla är vad Gud har skänkt till Sin Profet(S). På den står det bland annat min fars namn, min mans, mina två söner och min sons alla efterträdares namn. Min far har skänkt den till mig för att glädja mig med den.” Därefter gav Fatima Zahra(A) tavlan till Jaber för att titta närmare på den. När han tittade närmare på den så antecknade han alla namn och sparade det hos sig själv. Han visade sina anteckningar flera år senare till Imam Baqir(A) (4).


Roll under Arbain

Jaber var i Medina när han hörde nyheten om Imam Hosseins(A) martyrskap. Tillsammans med sin följeslagare, Attiyah, reste de tillsammans till Karbala och anlände under Arbain, 40 dagar efter Ashura (5). Attiyah återberättar att efter att de lämnat Medina tillsammans och närmade sig floden al-Forat, gjorde Jaber ghusl (kroppstvagning), tog fram en planta med söt doft och reciterade thikr (Guds hågkomst) tills han närmade sig Imam Hosseins(A) gravplats. När han kom fram till den blev han medvetslös. Attiyah berättade att han då hällde vatten på honom, väckte honom och hörde honom säga “Ya Hossein” tre gånger innan han sade: “[Hur kan] älskaren inte besvara sin älskade?”. Jaber fortsatte att recitera åkallelser i Guds hågkomst , vittnade om Imam Hosseins(A) ställning och sade senare:

”Vid Gud som nedsände Profeten(S) med haqq (rätt och sanning) och profetskap, sannerligen är vi med er i det som har drabbat er” (6). 
Och Attiyah frågar då: ”Hur kan vi vara med dem när vi inte gick ner till någon dal, när vi inte passerade något berg, när vi inte drog fram något svärd, medan deras [Imam Hossein(A) och hans följeslagare] huvud separerades från deras kropp, medan deras barn blev föräldralösa och deras fruar blev änkor?”

Enligt en del återberättelser hade Jaber blivit blind i samband med händelserna i Karbala, och därför inte kunnat delta i striderna. Jaber(A) svarade honom:

“O Attiyah, jag hörde från min älskade, Guds Profet(S) då han sade: ’Den som älskar ett folk kommer att räknas med dem, och den som älskar en handling av ett folk kommer att vara delaktig med dem i deras handling.’ Vid Han som har nedsänt Profeten(S) med sanningen, har min avsikt och mina följeslagares avsikt inte varit något annan än det som [Imam] Hossein(A) och hans följeslagare gick genom…”. (6)

Lärdomar och reflektioner kopplat till vår tid

Jaber Ibn Abdullah var en stor lärd och återberättare till många av våra hadither. Ändock var han under hela sitt liv likt en hörsammande student under Profetens(S) tid såväl som de fem Imamernas(A) tider. Han blev själv uppfostrad av dem felfria(A) och bidrog till att uppfostra andra i samma spår och i samma väg för att sprida Islam. Det betydelsefullaste för honom var att bevara och uppfölja wilaya (Islamiskt ledarskap) samt sprida religionen genom Profeten(S) och Ahl al-Baits(S) sunnah (levnadssätt).  
Jaber var lika stadig i sin tro även efter Profetens(S) martyrskap. I historien återberättas det att Jaber brukade vandra runt i Medinas gator för att så fort han såg en folksamling tala till dem och påminna dem om Imam Alis(A) ställning. Han betonade ständigt vikten om att uppfostra barnen med Imam Alis(A) kärlek och i praktiken visa denna kärlek då han är en av de bästa människorna på jorden. (7)

Vad innebär Jabers ord “Den som älskar ett folk kommer att räknas med dem, och den som älskar en handling av ett folk kommer att vara delaktig med dem i deras handling” i relation till oss och vår tid? Vad är det vi älskar, och vad händer när man bär Ahl al-Baits(A) kärlek och wilaya (förmyndarskap) inom sig?

När Profeten(S) berättade för Jaber om Salmans och andra följeslagares höga ställning, såg han det som en glad nyhet. Hur kan det komma sig att han senare av Profeten(S), efter att ha funnit deras ställning som något gladeligt för honom och var på väg att berätta det för dem, blev själv inkluderad av självaste Profeten(S) i denna ställning?

Under hans liv visade han konstant hur man även praktiskt levde i enlighet med Ahl al-Baits(A) läror och principer, vilket han även uttryckte i samband med besöket i Karbala. Likaså reciterar vi själva i Ziyarah Arbainiya om att vi sannerligen är med dem [Imam Hossein(A) och hans anhängare] och samtidigt friskriver och tar avstånd från deras fiender.

Källor:

1: Allamah Majlisi, Bihar al-Anwar, volym 99, sida 80.
2: Sheikh al-Kulayni, al-Kafi, volym 1, sida 469
3: Sheikh Mofid, Ikhtisas, sida 223. 
4: Sheikh Sadooq, ‘Iyoon akhbar al-Ridha, volym 1, sida 40. 
5: Sheikh al-Toosi, Misbah al-Mujtahid, sida 787-788.
6: Allamah Majlisi, Bihar al-Anwar, volym 65, sida 131
7: Sheikh Sadooq, Al-amali, sida 27; Bihar al-Anwar, Volym 38, sida 6-7.