Zaynab(A) en strävande dam

Tron på Allah har vissa krav och ansvar som kan vara svårt eller omöjligt för många att handla enligt. Exempel på detta kan vara strävan i Allahs(Swt) väg, att stå upp mot fienderna, förlåtelse och att offra ens rikedomar och liv för Allahs(Swt) skull. Allah(Swt) säger följande i den heliga Koranen:

”Och de som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och strävar och kämpar för Guds sak, och de som har gett [utvandrarna] husrum och hjälp – de är de verkligt sanna troende. ”(1)

Och i en liknande kontext säger den heliga Koranen:

”Inga andra än de som tror på Gud och Hans Sändebud och som inte vacklar i tron och de som kämpar för Guds sak med sina ägodelar och med livet som insats är [verkliga] troende;(2)”.

Det är därför Allah(Swt) har upphöjt martyrernas och krigarnas ställning över alla andra, precis som Han säger i den heliga Koranen:

”De som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och som med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak har den högsta rangen inför Gud;(3)”

Och i en annan vers så står det:

”Gud har lovat dem alla det högsta goda, men åt dem som kämpar för Hans sak har Gud gett företräde framför dem som stannar hemma och [lovat dem] en rik belöning,”(4)

Jihad (Strävan) i denna kontext refererar till hårt arbete, ansträngning, uppoffring och förlåtelse i Allahs(Swt) väg. Denna handling är möjlig för alla människor, var och en på sitt egna individuella sätt och speciella omständigheter. Det är på grund av den anledningen som kvinnor är undantagna från krig som förs med vapen och det är inte obligatoriskt för dem att delta i strider. Om det dock finns något annat sätt som de kan tjäna sin tro medan de skyddar sin kyskhet, karaktär och hälsa så är det sannerligen ett tecken på tro och bedrift.

Den stora kvinnliga personligheten i Islam, Zaynab(A), gjorde exakt detta. När hon möttes med ansvaret för att sträva i Allahs(Swt) väg och bekämpa de otroende så äventyrade hon sitt välstånd, liv, familj och lämnade sitt liv. Hon tog även med sig sina barn till Karbala och hon var alltid en vänlig och troende kompanjon till sin Imam, Imam Hossein(A).

Zaynabs(A) karaktär reflekterar den uppfostran hon fick från en mor som även hon försvarade sin tro med allt hon hade. Fatima(A), kvinnornas mästarinna, kom att ta varje tillfälle i akt för att uttrycka sitt motstånd mot fienderna till Allahs religion och nydanarna i religionen. Hennes tal, påminnelser och diskussioner med Profeten Mohammads(S) kompanjoner tjänade alla som syfte att varna människorna om farorna med att överse och ignorera Profeten Mohammads(S) läror. Och när hon insåg att den metoden inte fungerade så valde hon att uttrycka sitt budskap och motstånd mot den då styrande eliten och deras avvikelser genom tårar och klagorop.

Att ha en sådan förebild som sin mor är vad som gav Zaynab(A) den styrkan att även när hon såg blodet täcka hennes bröder, syskonbarn och söner så förblev hon tålmodig och istället för att försvagas, klaga eller svära som många andra kvinnor som möter olyckor skulle göra så valde hon att förbli ståndaktig och använda situationen för att sprida hennes martyr till broders budskap. Faktum är att hon använde all hennes makt och varje möjlighet som hon kunde för att fullborda den heliga rörelse som hennes bror hade initierat.

Och verkligen lyckades Zaynab(A) fullgöra hennes uppdrag i det avseendet och hon lyckades med sina uppoffringar med stolthet.


(Ovan är ett urval från ”Zaynab, Aqilah of Bani Hashim” av Seyyed Hashim Rasouli Mahallati)

 Fotnoter:

1. Den heliga Koranen 8:74
2. Den heliga Koranen 49:15
3. Den heliga Koranen 9:20
4. Den heliga Koranen 4:95