Det eviga ljuset

En av de viktigaste frågorna som rör Imam Hosseins(A) rörelse och som har diskuterats om och om igen bland intellektuella såväl som vanliga människor är frågan om Imam Hossein(A) besegrades eller om han uppnådde seger i Karbala. På den ytliga nivån så slutade incidenten med Imam Hossein(A) och hans lojala följeslagares martyrskap på Ashura kvällen och Yazids armé skanderade, firade och blåste i deras trumpeter som ett tecken på seger. Med hänsyn till den här situationen kan vi då anse att Imam Hossein(A) vara den som segrade?

I varje ideologi är skillnaden mellan sanning och falskhet essentiellt. Enligt den heliga Koranen så är universum baserad på sanning och Islam anser att sanningen är evig. Även om Islam inte förnekar existensen av falskhet så anser den att falskhet är tillfälligt och provosorisk.

Originaliteten, beständigheten, segern och etableringen av sanning är omnämnd i den heliga Koranen i olika ordalag. Till exempel i de sista verserna av kapitel 37 säger Allah(Swt): ”Vi har redan gett Våra tjänare, budbärarna, Vårt löfte att de skall få all hjälp och att Våra styrkor [av troende] skall hemföra segern.(1)”

Refererar den heliga Koranen till en militär seger? Betyder det att en Profet eller hans följeslagare, en sannfärdig man, en vän till Allah eller en Imam alltid är segrande mot sina opponenter? Detta är definitivt inte sant eftersom den heliga Koranen själv återberättar om hur orättvisa mord genomförts mot Profeter på otaliga tillfällen(2).

Även om vi ofta blir vittnen till militära strider så har inte alla strider en militär komponent. Konflikter kan vara politiska, sociala och så vidare. Faktum är att vissa konflikter kan vara ideologiska i propagering eller att finna ett sätt att predika sin egna synsätt i världen.

Baserad på detta så är vad den heliga Koranen syftar på som en seger för Profeterna definitivt inte en militär seger snarare är det seger för Allahs(Swt) arméer och sanningens folk i de ideologiska konflikterna. Därför om vi nu säger att Profeterna och Allahs parti alltid är segrande så är det inte nödvändigtvis en militär seger som vi syftar på.

Om vi till exempel tittar på striden mellan Imam Hossein(A) och Yazids och Ibn Ziyads armé från den militära synvinkeln så besegrades Imam Hossein(A) och det andra partiet uppnådde seger; om vi begrundar verkligheten i den här frågan så var det en ideologisk konflikt. Faktum är att Yazids parti bestod av de som vill utplåna de Islamiska lärorna medan Imam Hossein(A) reste sig för att återuppliva de Islamiska lärorna. Om vi efter detta vill kunna se vem som är den segrande parten så måste vi se ifall Imam Hossein(A) uppnådde sitt mål eller inte. Var han framgångsrik i återupplivandet av hans ideologi i världen?

För att besvara den här frågan behöver vi studera historien vid olika nivåer i tiden. Om vi tittar på forntida historien såväl som den nuvarande eran så inser vi att Imam Hossein(A) lyckades uppnå sitt mål. Denna rörelse har uppnått en ny seger varje dag i över 1300 år. Med andra ord är incidenten i Ashura levande varje år.

Även om Profetens(S) barn dödades på det brutalaste sättet i Karbala och även om hans familj togs som fångar och Umayyaderna proklamerade seger så tog det inte lång tid innan Allahs(Swt) eviga löfte infriades då fångarnas karavan slutligen återvände till Karbala medan det inte återstod någon värdighet för förtryckarna; sanningen manifesterades till den graden att även idag är Imam Hossein(A) en symbol för sanning, uthållighet i sanningens stig och upplysning för alla fria människor och för de som söker rättvisa i världen.

Genom historien har sanning och falskhet alltid varit i konflikt men precis som nämnts tidigare har den heliga Koranen lovat det ultimata segern för sanningen över falskhet och därför rådger den människor att vara sannfärdiga, inte sörja och att de skall vara säkra på segern(3); den beordrar dem att inte frukta deras lilla antal mot det stora antalet fiender och all rikedom som de samlat; det ber de att inte frukta fiendernas vapen eller makt; den beordrar dem att vara utrustade med tro och sannfärdighet och att vara sanna troende för sannerligen kommer detta leda de till deras seger. Denna verklighet manifesterades i dess absoluta form i Karbalas incident.

Som sådan är då betydelsen av slagordet ”Varje dag är Ashura” den att det finns en strid mot förtryck och falskhet varje dag och sanningen och rättvisan återupplivas varje dag. Detta är sannerligen en seger; finns det någon seger värdefullare än denna? Personer som Yazid och Ibn Ziyad kommer och går men personer som Hossein, Abbas och Zaynab (frid vara över dem) består. Sannerligen dog de förtryckarna medan dessa sannfärdiga personer är eviga och beständiga.


(Ovan är ett urval tagen från ”Truth and Falsehood” av martyren Ayatullah Murtadha Mutahhari med mindre förändringar och tillägg).

 Fotnoter:

1. Den heliga Koranen 37:171-173

2. ”De som förnekar sanningen i Guds budskap och som mot all rätt dödar profeterna och dödar dem av folket som talar för rättvisa – kungör för dem att de har ett plågsamt straff [att vänta]. ”
(Den heliga Koranen 3:21)

3. ”Tappa inte modet och glöm er sorg! Står ni fasta i tron kommer ni att vinna överhanden. ”
(Den heliga Koranen 3:139)