Mohammad och Aun

Mohammad och Aun stod även ivrigt på tur för att bevisa sin kärlek och utföra sin moders sista önskan. Som två fjärilar lyckades dessa vackra soldater fylla Karbalas fält med en sfär av gudomligt ljus. Alla som drogs in dess sken besegrades. Dessa två kämpade som Profeten(S) och hans älskade kusin Imam Ali(A) hade gjort i Islams begynnelse och Yazids soldater såg tydligt att de var tränade av både Abbas och Imam Hossein(A)(A). Vatten och Eld hade aldrig tidigare setts kämpa sida vid sida men Mohammad och Aun hade lyckats med detta, även om de knappt hade nått ungdomens år.
Zaynab såg stolt ut över sina söner och deras mod. Men både Vatten och Eld måste ge in för Vindens kraft och en storm av soldater med mörka moln av pilar omringade dessa unga kämpar och drog ut själens vågor ur Vattnet samt släckte själens blåa låga i Elden och sakta föll de tillsammans, förenade till en härlig flod av kärlek på denna heta öken.