Sonen till Ja’far son till Abu Talib(A). Hans mor var Asma’a Bint Amees och föddes i Habasha (Abyssinien). När hans far Ja’far(A) dödades i slaget av Motah, bad Profeten(S) samtliga att föra fram hans söner (Awn, Mohammad, och Abdullah) till honom. Han bad sedan att de skulle klippa pojkarnas hår och sade: ”Varför ser Mohammad ut som vår farbror Abu Talib(A), och varför liknar Awn båda två, både till yttre och inre skönhet.” Imam Ali(A) gifte bort sin dotter Umm Kulthum(A) med honom. Han var lojal till Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) ända till slutet. Han dog i Karbala vid 56 års ålder.