Skip to main content Skip to search

Lärdom & Kunskap

Lärdom & Kunskap

Orsaken till shakk (tvivel)

Imam Ali(A) sade: ”Shakk (tvivel och tveksamhet) är frukten av jahl (ignorans och okunskap).” [Ghorar al-Hikam, 725; samt Montakhab Mizan al-Hikma, 304]

Ett förfallet hus

Profeten(S) sade: ”Ett hjärta utan tecken på visdom är liksom ett förfallet hus. Därför, lär dig och lär ut, meditera intensivt, och undvik att dö i okunnighet, för Gud förlåter inte ignoranta människor.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 15]

Reflektionens värde

Profeten(S) sade: ”En timmes reflektion är bättre än sextio års dyrkan.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 29]

Ånger

Imam Ali(A) sade: ”Att avstå från synd är mycket enklare än att ångra sig efter att ha syndat.” [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 364]

Reflektion

Imam Ali(A) sade: ”Reflektion inbjuder en person till goda gärningar och handlingar.” [al-Kafi, vol. 2, s. 55]

En brist på visdom

Imam Ali(A) sade: ”Egenkärlek är en indikation på bristande visdom.” [al-Kafi, vol. 1, s. 27]

Indikatorer på grymhet

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Följande fyra ting är indikatorer för mänsklig grymhet: 1. Ögats torrhet2. Hjärtats hårdhet3. Överdrivet penningbegär4. Ihärdighet i synd [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 349]

Ett hårt hjärta

Imam Ali(A) sade: ”Ögats tårar torkar aldrig ut förutom genom ett hårt hjärta. Hjärtat blir aldrig hårt förutom genom utsvävningar i synd.” [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 354]

Ett mörkt hjärta

Imam Sadiq(A) återberättar från den Heliga Profeten(S): ”Hjärtats mörker är den värsta formen av mörker.” [Bihar al-Anwar, vol. 70, s. 51]

Källor av visdom

Profeten Mohammad(S) har sagt: ”För den person som med ren avsikt hänger sig åt Gud under 40 dagar, kommer källor av visdom att strömma från dennes hjärta till tungan.”   [al-Suyuti, vol. 2, s. 237; samt Nahj al-Fasahah, hadith 3081]

Ett överdrivet skämtande

Imam Kadhim(A) sade: ”Akta dig för överdrivet skämtande, eftersom det kan släcka ljuset av din tro”. [Bihar al-Anwar, vol. 78, sid. 321]

Allt har ett syfte

Imam Kadhim(A) sade: ”Det finns sannerligen visdom bakom allt som dina ögon ser.” [Bihar al-Anwar, vol. 78, sid. 319]

Från Kunskap till Paradis

Profeten(S) sade: ”Allt har sin egen väg och vägen till Paradiset är förvärvande av kunskap.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 69]

”En tygel av eld…”

Profeten(S) sade: ”En tygel av eld kommer att fästas runt munnen på den som kvarhåller sin kunskap när denne tillfrågas att erbjuda den.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 13]

Handlingar åtföljda av kunskap

Profeten(S) sade: ”Få handlingar åtföljda av kunskap är användbart, medan ett stort antal handlingar åtföljt av okunnighet är till ingen nytta.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 17]

En liten mängd kunskap

Profeten(S) sade: ”Lite kunskap är bättre än att be mycket. Att dyrka Gud räcker för att bevisa ens kunskap och ett själviskt omdöme räcker för att bevisa sin okunnighet. Folk består av två grupper: de rättrogna och de okunniga. Förarga…

Den lärdes betydande roll

Profeten(S) sade: ”En (religiös) lärd som nyttjar sin egen kunskap är överlägsen tusen vanliga dyrkare (av Gud).” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 21]

Att handla i enlighet med sin kunskap

Profeten(S) sade: ”En (religiös) lärd som inte agerar i enlighet med sin kunskap är liksom en nisch som förser folk med ljus men bränner sig själv.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 21]

Lärarens betydelse

Profeten(S) sade: ”Förvärva kunskap, och genom den, frid (i sinnet) och erhåll måttlighet genom att hålla fast vid din lärare i all ödmjukhet.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]

Ett förräderi utan dess like

Profeten(S) sade: ”Ge varandra råd gällande erhållandet av kunskap och behåll inte er kunskap för er själva, eftersom ett sådant förräderi är värre än att förråda någon gällande rikedomar.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]

Sökandet av kunskap

Profeten(S) sade: ”En timmes kunskapssökande är bättre än att be en hel natt och en hel dags kunskapssökande är bättre än att fasta under tre månader.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 29]

Användbar respektive värdelös kunskap

Profeten(S) sade: ”Be Gud att skänka dig användbar kunskap och sök Hans beskydd från värdelös kunskap.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 32]

En troende blir aldrig trött

Imam Ridha(A) sade: ”En troende blir aldrig i hela sitt liv trött på att utbilda sig och lära sig nya kunskaper.” [Tohaf al-oqol, s. 467]