Skip to main content Skip to search

Den Perfekta Människan

Perfekta1

Profeten Mohammad(S)

Profeten Mohammad(S) är Guds sändebud. Den som togs emot Islams heliga budskap, Koranen! Han är ett exempel på en perfekt människa. Profeten(S) var redan från tidig ålder känd för sin goda moral och stora visdom. Han var respekterad och anförtrodd av alla samtidigt som många vände sig till honom för hjälp tack vare hans sannfärdighet och fromhet.

Imam Ali(A)

Profetens(S) närmaste person. Hans älskade broder. Han som beskrivs som Profetens(S) nafs i Koranen. Imam Ali(A) är en samling av alla motsatser; han var både en ledare och samtidigt vis, han var en lugn man men samtidigt modig, han var fattig men generös, han var vänlig men samtidigt principfast, han var en hängiven man och en man som visade sina handlingar. Han är en hjälte i alla mänskliga områden!

imamunderfana-749x1024

Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är mäktiga, den ena mäktigare än den andra. Den ena är Koranen som är som ett rep som är räckts ner från himlen till jorden. Den andra är min Ahl al-Bait(A). Dessa två kommer aldrig att separeras tills de möter mig vid alkawthar källan i paradiset. Var därför noga i hur ni efterträder mig i dessa två!

Koranen 

korann

Vem som än har minsta möjliga kännedom om språk, och i synnerhet om det arabiska språket, finner den heliga Koranens språkliga formulering slående unik. I piken av sin enkelhet är den oerhörd elegant och precis. Dess speciella melodiska yttring tillsammans med det djupa innebörd, som varje begrepp i sig samt kombinationen av begrepp innefattar, är enastående. Denna magnifika skrift vittnar ur alla aspekter om sitt gudomliga ursprung och enheten och enhetligheten av Gud, världarnas Herre och dess nedsändare.

Ahl al-Bait(A) 

behesht2

Idag är namnet shia ett alltmer känt begrepp. Men vad betyder shia? Vad tror shia egentligen? Vad är skillnaden? Vilka är Ahl al-Bait(A)? Varför håller shia fast vid Profeten(S) hushåll? Hur ska en shia vara? Vad står shia för? Grunderna som Islam bygger på, olika islamiska lagar och principer, implementeringen av dessa, vad som gäller i olika frågor och situationer m.m. Dessa frågor och många fler kan du få svar på här. På sidan hittar du artiklar kring olika ämnen, svar på många frågor som andra ställt, återberättelser och mycket mer.

Sunnah (hadither)

sunnahhh

Ett visdomsord är i sig likt ett värdefullt frö. Om den hamnar i rätt miljö, kan den växa till en vacker, väldoftande utblomnad. Hamnar den i en torr, mörk jord utan möjlighet till näring kan den därunder dö ut. I den sanningssökandes hjärta, kan visdomsorden utblomstra till verklig och vacker skepnad som leder till värdefull reflektion och nya insikter. I denna sida presenteras en samling visdomsord och återberättelser från Profeten(S) och hans(S) nära som en gåva till varje sanningssökande hjärta som söker efter kunskap och visdom.