Den som önskar leva och dö som mig

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som önskar leva och dö som mig och komma till Paradiset (jannah), som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga himlen, bör erkänna Ali(A) som sin ledare efter mig, och efter honom bör han erkänna Alis(A) söner, eftersom de är människorna som inte kommer att lämna dig utanför vägledningens dörr och inte heller kommer de låta dig att gå vilse." [Kanz al-Ummal, av al-Muttaqi al-Hindi, vol. 6, s. 155, Tradition #2578]