Den Heliga Profeten(S) sade: "Vrede (qathab) förstör tron (iman) lika mycket som vinäger förstör honung" [Al-Kafi, vol. 2, s. 302]