Imam Sadiq(A) sade: ”Vrede (qathab) förstör den klokes hjärta, och den som inte har sin vrede (qathab) under kontroll har inte heller sin visdom under kontroll.” [Al-Kafi, vol. 2, s. 303]