Profeten(S) sade: "Visdom och intellekt är de första bland ting som Gud skapade." [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s.12]