Imam Baqer(A) sade: ”Om folk tar reda på vilket resultat och vilken nytta tandborstning har, skulle de aldrig avstå från det.” [Mizan al-Hekma, vol. 4, sid 596]