Den Heliga Profeten(S) sade: ”För Gud motsvarar en obligatorisk bön 1000 hajj och 1000 Umrah (frivillig vallfärd till Kaba) – riktigt utförda och accepterade.” [Bihar al-Anwar, vol. 99, s.14]