Imam Ridha(A) sade: ”Vi tillhör ett hushåll där vi, precis som Allahs(SWT) budbärare, känner oss förpliktigade att hålla våra löften.” [Tohaf al-oqol: s. 446]