Imam Ali(A) sade: ”Vetenskapen (’elm) är grunden för livet och tron är frälsningens väg.” [Fehrest Qorar, s. 363]