Vem skall i första hand behandlas väl?

Imam Hossein(A) sade att en man kom till profeten(S) och frågade: "O, Guds sändebud vem ska jag i första hand behandla väl? Profeten(S) sade: din mor, mannen sade: vem är det sedan? Profeten(S) svarade: din mor, mannen frågade igen vem är det sedan? Profeten svarade: din mor, mannen frågade om igen; vem är det sedan? Profeten sade: din far." [Al-Bihar, vol. 74, s. 49]