Profeten(S) sade: ”Orsaken till varje katastrof som drabbar en människa är hennes tunga.” [Jame’ al-akhbar, s. 109]