Profeten(S) sade: Sannerligen har månaden Ramadan erhållit sitt namn på grund av dess förmåga att förbränna synderna. [Kanz al-Ummal, Hadith: 23688]