Imam Ridha(A) sade: ”Om någon frågar, ’Hur kommer det sig att fastan endast är obligatorisk (wajib) under månaden Ramadan och inte under övriga månader?’ kommer svaret att bli, ’Det är på grund av att Ramadan är månaden då Allah(SWT), den Högst Uppsatta, uppenbarade Koranen.”  [Bihar al-Anwar, vol. 18, s. 190]