Fråga:

Varför försöker ni hela tiden lura folk, vad har ni med sunnah att göra..!! Teqiya är er religion !!

Försök vara ärliga, så att folk flyr från er dua !

Svar:

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam
 
Tror du någon skulle lägga ner tid och möda och gå mot strömmen om denne inte uppriktigt trodde på sin sak som den sanning som bör följas oavsett hur strak motströmmen är?! Alla kommer att få stå till svars för sina handlingar en dag!

Läs och skaffa dig ordentlig kunskap om oss från våra källor – inte den arbetande motströmmen – och sedan döm enligt ditt intellekt och sunda förnuft!

Må Gud förlåta oss våra synder och vägleda oss alla inshaAllah!
Den Väntades Vänner