Vad är ”Hadith al-Qudsi”?

De hadither som kallas för "Hadith al-Qudsi" är hadither vars innebörd förmedlats av Gud till Profeten(S) i dröm eller ingivelse och ej via uppenbarelse av ängeln Gabriel(A). Alltså är Hadith al-Qudsi till innebörd inspirerad av Gud och återgiven i Profetens egna ord medan Koranen är från Gud både till innebörd och till ord. Det som skiljer Hadith al-Qudsi från vanliga hadither som också kallas "hadith nabawi" (Profetisk hadith) är att det sistnämnda består av Profetens(S) anvisningar och ord.