Imam Ali(A) sade: "Vänj dig själv med tålamod (sabr) och uthållighet mot påfrestningarna." [Nahj ol-Balagha, tal 31]