Imam Ali(A) sade: "Aldrig, aldrig kommer välstånd att nås om man förblir lat och overksam." [Qurrar al-hekam, s.197]