Profeten(S) sade: ”Välj inte en fru för dig själv bara för att hon är vacker och inte heller för att hon är rik, utan välj henne efter hennes färdighet i religionen. Gift dig med en troende (mo'min) kvinna.” [Mohjat al-bayzae, vol. 3, s. 85]