Imam Ali(A) sade: ”Utrymmet i varje kärl förträngs utav dess innehåll förutom kärlen av vetenskap; dess utrymme utvidgas med kunskapssökandet.” [Nahj ol-Balagha, tal 196]