Imam Ridha(A) sade: ”De som gråter bör gråta över Imam Hosseins(A) likar, för sannerligen, att gråta över honom utplånar ens största synder.” [Bihar al-Anwar, vol.44, s. 284]